lag mPopovača je u ponedjeljak, 16. travnja bila domaćin redovnoj izvještajnoj Skupštini LAG-a „Moslavina".

 

Skupštini LAG-a „Moslavina" održanoj u prostoru novouređenog Vinskog podruma, nazočio je 51 predstavnik članova LAG-a od njih ukupno 75. Nakon što je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće LAG-a za 2017. godinu, članovima je predstavljen prijedlog Izmjene LRS LAG-a u kojeg LAG Moslavina ide kako bi osigurao kvalitetniju i uspješniju provedbu same Strategije. „LAG je zadužen za provedbu LEADER mjere iz Programa ruralnog razvoja te je po istoj ostvario potporu u iznosu 12,6 milijuna kuna. Veći dio te potpore, iznos od 10 milijuna kuna, LAG će dalje plasirati, putem LAG Natječaja, za odabrane mjere iz Programa ruralnog razvoja. Upravo je završila objava 1. LAG Natječaja koji se odnosi na „Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". U tom je Natječaju prvotno planirana potpora za 13 OPG-ova, ali je interes malih poljoprivrednika na terenu puno veći, pa se dio sredstava, namijenjenih za LAG natječaje namjerava alocirati na već objavljeni natječaj LAG-a. Novi je prijedlog LAG-a, da se kroz 1. LAG Natječaj plasira potpora za 34 mala poljoprivredna gospodarstva"- naglasila je tajnica i voditeljica LAG-a Moslavina Anica Lenart.
Na Skupštini je izražen prijedlog da LAG smanji broj tipova operacija sa planiranih devet na osnovne četiri te da se alokacija sa tih operacija prebaci na natječaj za male poljoprivrednike, za kojeg postoji najveći interes na terenu. „LAG bi do kraja ovog obračunskog razdoblja, odnosno do kraja 2020.g., raspisao još najmanje 3 LAG natječaja i dodijelio potporu za društvenu infrastrukturu u ruralnim prostorima čiji će prijavitelji biti jedinice lokalne samouprave, potporu za velike poljoprivrednike te potporu za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na PG, što se uglavnom odnosi na razvoj ruralnog turizma, ugostiteljstvo i ostale uslužne djelatnosti"- naglasila je Lenart.
Članovi Skupštine usvojili su i Odluku o pokretanju projekta suradnje sa još tri LAG-a; LAG-om „5" iz Orebića te dva poljska LAG-a, a koji će LAG „Moslavina" provoditi uz pomoć pčelarskih udruga na području LAG-a. APPRRR je najavio otvaranje Podmjere 19.3. za projekte suradnje u travnju, nakon čega će se moći, istaknuto je, započeti s pripremom i provedbom navedenog projekta. Definiran je i plan studijskog putovanja članova LAG-a „Moslavina" u LAG „Vinodol" kako bi se razmjenila iskustva u provedbi Strategije i raspisivanja LAG natječaja.