Pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Grad Popovača objavljuje

 

Izjavu o pristupačnosti

 

Općenito

Kao jedinica lokalne samouprave, Grad Popovača je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu popovaca.hr.

Grad Popovača je kontinuirano ulaže resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri usklađena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani (WCAG 2.1, Web Content Accessibility Guidelines)

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica poopvaca.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
- nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
- neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
- sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
- svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
- audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Za sve navedene neusklađenosti Grad Popovača se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Grad Popovača kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Popovača nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice popovaca.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti pomoću mrežnih mjesta:
- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool ( https://wave.webaim.org/ )
- PowerMapper Accessibility Standards Testing ( https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-checks/ )
- AChacker - Web Accessibility Checker ( https://achecker.ca/checker/index.php )

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice popovaca.hr korisnici mogu uputiti

E-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonom: 044 679 750

Poštom:
Grad Popovača
Trg grofova Erdodyja 5
44317 Popovača

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 120

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mrežno mjesto: www.pristupinfo.hr

 

U Popovači, 18. rujna 2020. godine

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"