Položaj

Položaj Općine Popovača

Općina Popovača nalazi se u okvirima Sisačko-moslavačke županije gdje zauzima dio njezinog sjeveroistočnog rubnog područja. Svojim sjeveroistočnim rubom graniči s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, dok preostali rubni dijelovi graniče s jedinicama lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, i to na sjeverozapadnoj strani s općinom Velika Ludina, s jugoistočne strane je grad Kutina, a grad i županijsko središte Sisak graniči s njezinim jugozapadnim dijelom.

Položaj općine je izrazito povoljan - nalazi se relativno blizu županijskog središta te većeg broja drugih gradova i većih naselja, a ostvarena je i dobra povezanost sa Zagrebom. Naime, središtem općine prolazi hrvatska autocesta Zagreb - Lipovac (autocesta A3 odnosno E-70) međunarodnog karaktera, a uz nju se pruža i glavni državni željeznički pravac, magistralna pruga MG 2.1. Također, vrlo je važna prometnica na sjeveroistoku općine županijska cesta Ž-3131, koja područje općine Popovača, odnosno autocestu A3, povezuje s prometnicom D-26 na potezu Čazma - Garešnica.

Dakle, navedeni položaj općine Popovača u odnosu na državni teritorij, kao i sama lokacija unutar jednog od razvojnih koridora (autocesta, magistralna željeznička pruga, županijska cesta), pruža Popovači kvalitetne uvjete za gospodarski razvoj.

Područje općine Popovača zauzima površinu od 215,61 km². Općinu čini trinaest naselja: Ciglenica, Donja Gračenica, Donja Jelenska, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec i Voloder, u kojima prema zadnjem popisu iz 2001. godine živi 12 701 stanovnik. Prosječna godišnja stopa rasta je 0,72% a prosječna gustoća naseljenosti 59 st/km². Popisano je stanovništvo u 3 955 domaćinstava sa 49,8% žena i 50,2% muškaraca.

Duž cijelog longitudinalnog prometnog pravca autoceste A3, od sjeverozapada prema jugoistoku, izgrađene su trase magistralnih plinovoda i naftovoda te energetske trase dalekovoda, što ukazuje na poseban značaj središnjeg područja općine za Županiju i RH, upravo radi prolaza tih magistralnih infrastrukturnih pravaca kao dijelova županijskih, odnosno državnih sustava. Također, na području općine postoje kvalitetni prirodni resursi - prvenstveno nafta i plin (Stružec, Voloder, Ciglenica), koji su zastupljeni kroz plansku eksploataciju, ali i bogata nalazišta podzemne pitke vode na području Ravnika i Osekova. Iz toga proizlazi da je s aspekta prirodnih resursa općina Popovača vrlo značajna u državnim razmjerima (plin, nafta), a isto tako i županijskim, tj. regionalnim razmjerima, s obzirom na korištenje postojećih rezervi pitke vode za opskrbu šireg područja.

I Park prirode Lonjsko polje je sa 5 808 ha (10% ukupne površine Parka) sastavni dio općine Popovača. Svojim prirodnim, krajobraznim i ostalim kvalitetama ima daleko širi značaj koji prelazi lokalne okvire. Lonjsko polje ima već izražen europski, pa i svjetski, značaj i samim je time još jedan čimbenik u gospodarskom smislu koji je spreman za valorizaciju i s područja općine Popovača. Tu se, dakako, misli na ekološke, poljoprivredne i posebice turističke potencijale.

Udaljenost od gradova

Zagreb

Sisak

Kutina

Ivanić-Grad

Čazma

Bjelovar

Slavonski Brod

64

27

18

26

29

60

133

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"