Natječaji i javni pozivi

slike POLJOPRIVREDA VGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača.

opcinaNa ovotjednoj sjednici kolegija Ureda gradonačelnika usvojena je Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Popovače. Dodjeljuje se ukupno 57 stipendija, a Natječaj je otvoren do 19. studenog 2020. godine.

lag logoIz LAG-a Moslavine obavještavaju da je dana 15.10.2020. godine, objavljen 5. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. iz PRR).

opcinaGrad Popovača od ove godine sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. 

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2020. godini.

opcina mGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu. 

opcinaPovjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2020. godinu.

opcinaNa temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 9. i 10. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, KLASA: 021-05/12-01/36, URBROJ:2176/16-04/6-12-3, Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 944-01/20-01/04, URBROJ: 2176/16-01-20-1 gradonačelnik Grada Popovače, dana 20. ožujka 2020. godine raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače.