poduzetnicki-krediti-mSisačko- moslavačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po projektu „Poduzetnički krediti- 2012".

Županija subvencionira 1 % kamatne stope navedenih kredita, a Općina Popovača i ove se godine uključila dodatno subvencionirajući projekte sa svog područja sa kamatnom stopom od 2 %.

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita 2012
Izjava o koristenim državnim potporama male vrijednosti
Zahtjev za poduzetnički kredit 2012

 

(Fotografija: www.smz.hr)