kolegij-mNa temelju zapisnika Povjerenstva za kontrolu prava na subvenciju i isplatu subvencije u poljoprivredi za 2011. godinu koje je obradilo svih 35 pristiglih zahtjeva, općinski načelnik je na jučerašnjoj sjednici kolegija donio Odluku o isplati subvencija u ratarstvu odnosno voćarstvu i cvjećarstvu.

Općina Popovača tako će kalcizaciju poljoprivrednih površina subvencionirati sa ukupno 83.839 kuna. Kako je obrazloženo, svih 11 zahtjeva za ovaj oblik potpore zadovoljavaju tražene uvjete, a subvencionira se 50 posto iznosa materijala za kalcizaciju. Deset poljoprivrednika ostvarit će pak subvenciju za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, a u tu će svrhu Općina ukupno izdvojiti 24.068 kuna. Prema ovoj odluci, 13.560 kuna ukupno će se isplatiti za subvencije sadnje voćaka, a 26.326 kuna za sadnju jagoda. Kada je riječ o vanjskoj proizvodnji cvijeća, pristigla su tri zahtjeva koja ispunjavaju uvjete pa će za subvencije u tom segmentu Općina izdvojiti 2.910 kuna. Za subvencije u ratarstvu te voćarstvu i cvjećarstvu će se temeljem jučerašnje Odluke isplatiti preko 150.000 kuna.
U nastavku sjednice odlučeno je kako će cijena najma svih pučkih domova na području Općine u svrhu održavanja karmina iznositi 200,00 kuna.