kolegij11-4-mNa danas održanoj sjednici kolegija Ureda načelnika usvojena je Odluka o poništenju javnog nadmetanja za izgradnju II. i III. faze javne rasvjete u zoni 'Mišička'.

Kako je obrazloženo, jedan od ponuditelja uložio je žalbu za čije je pojedine elemente Povjerenstvo utvrdilo da su opravdani, pa je donesena Odluka o ponovnom raspisivanju Natječaja.
Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o povjeravanju poslova ispitivanja i održavanja hidrantske mreže te izrade evidencije iste tvrtki Moslavina d.o.o.
Obzirom da tvrtka TVIM ponovno nije vratila potpisane ugovore, donesena je i Odluka o poništenju Odluke o izboru ove tvrtke kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine. Kako je odlučeno, posao će se povjeriti sljedećem po redu najpovoljnijem ponuditelju. Temeljem odluke usvojene na današnjoj sjednici, KUD-u 'Moslavka' iz Gornje Gračenice doznačit će se 2.000 kuna za organizaciju ovogodišnjih Lipanjskih susreta. Sredstva u istom iznosu ostvarit će i KUD Stružec za organizaciju tradicionalne manifestacije 'Moslavačko proljeće', dok će se kutinskom Gradskom savezu KUD-ova za sudjelovanje društava s područja Općine Popovača na smotrama doznačiti 5.000 kuna.