sastanak-moslavacki-krug-mNa sastanku zamjenika općinskog načelnika Kristine Ričković- Rusan i Dragana Šarčevića s tajnicom Likovnog društva „Moslavački krug" Marijom Pukec- Žigić raspravljano je o mogućnostima snažnije iskorištenosti starog trijema u središtu Popovače.

Sudionici sastanka složili su se da postoji potreba za približavanjem tradicijskog objekta široj javnosti. U tom smjeru od strane Općine još je prošle godine upućen prijedlog da trijem na nekoliko sati bude otvoren svake subote. Tajnica „Moslavačkog kruga" Marija Pukec- Žigić izrazila je ovom prilikom spremnost članova udruge da se u cilju veće dostupnosti trijema kako gostima, tako i samim građanima Općine, angažiraju u prijemu posjetitelja ne samo u terminu koji bi bio ustaljen, već i okviru ostalih organiziranih posjeta. „Smatram da je određene aktivnosti potrebno usmjeriti i prema jačem približavanju likovnih kolonija koje se organiziraju na ovom području svim građanima, a posebno učenicima"- naglasila je Pukec- Žigić predloživši u okviru ovog sastanka i pokretanje projekta izrade izvornog suvenira oko kojeg bi se animirale sve za to zainteresirane udruge s područja Općine.