kolegij7-3-mNa današnjoj sjednici kolegija Ureda načelnika donesena je Odluka o provedbi mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine za 2011. godinu.

Kako je obrazloženo, tijekom ove godine provest će se dvije akcije deratizacije, a troškove prve od njih, proljetne, u potpunosti će snositi lokalna samouprava.
U okviru danas održane sjednice kolegija načelnika usvojena je i Odluka o uključivanju Općine Popovača u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. U skladu s navedenim Općina će osigurati građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 3665/1 k.o. Popovača koji će se parcelirati u skladu s lokacijskom dozvolom. Općina će također preuzeti obvezu uređenja priključaka na komunalnu infrastrukturu.
Razmatrajući zamolbu KUD-a Potočanka za podmirenjem troškova seminara za voditelje folklora i tamburaša koji će se održati u Koprivnici 26. i 27. ožujka, a iznose 1496 kuna, odlučeno je kako će se u tu svrhu društvu isplatiti 1000 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec obavijestio je članove kolegija kako Mjesni odbor Ciglenica te tamošnja Lovačka udruga 'Jelen' 20. ožujka organiziraju volontersko čišćenje triju divljih odlagališta otpada u ovom naselju.