Na današnjem sastanku kolegija Ureda općinskog načelnika prihvaćena je zamolba Rukometnog kluba „Moslavac" Popovača za podmirenje dijela troškova školovanja trenera na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.

Članovi kolegija prihvatili su i zamolbu Osnovne škole Popovača za pomoć u uređenju parka oko objekta škole. Kako je obrazloženo u predmetnoj zamolbi, radi sigurnosti učenika ali i sve ostale djece koja koriste igračke u parku, potrebno je odstraniti suhe grane na tom prostoru.
Na današnjem sastanku kolegija Ureda načelnika usvojena je i Odluka o dodjeli sredstava u iznosu od 3.000 kuna Udruzi vinogradara i voćara „Škrlet" u svrhu organizacije tradicionalne proslave nadolazećeg blagdana sv. Vinka.