Knjižnica i čitaonica Popovača u suradnji s Osnovnom školom Popovača tradicionalno organizira izvanučionički projekt Čitajući sanjarim za treće razrede OŠ Popovača koji se sastoji od dramatizacije, likovnog izražaja i sudjelovanja u kvizu na temu zadane priče. Razredi će biti raspoređeni u tri grupe i nakon kreativnog isčitavanja priče s kojom će učenici biti upoznati na sam dan susreta i pripreme, održat će se prezentacija i kviz.

Ovaj interdisciplinarni susret izražava zorno druženje s pričom i grupni rad u uvijek poticajnom prostoru narodne knjižnice. Projekt će se održati u četvrtak, 21. svibnja 2009. u prostoru Knjižnice i čitaonice Popovača od 08,00 - 14,00 sati kada će Knjižnica privremeno biti zatvorena za korisnike.