vrtic-vIz uprave Dječjeg vrtića Popovača obavještavaju o upisima djece u program predškole za radnu 2013./2014. godinu.

Upisuju se djeca godinu dana prije polaska u školu ( rođena od 1.4.2007. do 31.3.2008.godine).
Upisi će se provoditi od ponedjeljka 16.9.2013. do petka 20.9.2013.g. prema sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak, 16.9.2013. 12,00 -17,00
Utorak, 17.9.2013. 12,00 – 17,00
Srijeda, 18.9.2013. 8,00 – 15,00
Četvrtak, 19.9.2013. 8,00 – 15,00
Petak, 20.9.2013. 8,00 – 15,00

Potrebni dokumenti:

-zahtjev za upis (podiže se u vrtiću)
-rodni list (fotokopija)

Predškola će započeti sa radom u listopadu 2013.