Tragovi zemuničkog naselja na lokalitetu Voloderski bregi u Voloderu nađeni su 1968 godine prilikom proširavanja kompleksa vinograda. Ovo zemuničko naselje u Voloderskim bregima svojim zemljopisnim smještajem se uklapa u područje gusto naseljeno u vrijeme kasnog neolitika (mlađeg kamenog doba ) i eneolitika (bakrenog doba). Pronađeni arheološki materijal, pogotovo  ukrašena keramika i kamena oruđa upućuju nas na zaključak da je naselje u Voloderskim bregima pripadalo Lasinjskoj kulturi. 

Lasinjska kultura  preferira  krajobraz nešto veće nadmorske visine (gdje se Voloderski bregi s oko 130 metara savršeno uklapaju).To podrazumjeva valovit, blago brežuljkast teren, koji omogućuje kombinaciju zemljoradnje i stočarstva. Ova je kultura davala prednost stočarstvu. Za naselja su obvezatno birani lokaliteti u blizini pitke vode (Voloderski bregi se nalze u blizini jednog od pritoka potoka Voloderac).