opcinaGrad Popovača ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na nacrt Prijedloga Proračuna Grada Popovače za 2020. godinu te Projekciju za 2021. i 2022. godinu.


Nacrt proračuna Grada Popovače za 2020. godinu, izrađen je na temelju Zakona o proračunu (,,Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15), uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Proračuna za 2020. zainteresirani mogu u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača (s naznakom: "Savjetovanje s javnošću - Proračun Grada Popovače za 2020. Godinu) ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno do 30.11.2019. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog Proračuna Grada Popovače za 2020. godinu koji će biti upućen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Popovače.
Po isteku roka za dostavu prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja o razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Popovače: www.popovaca.hr

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA POPOVAČE ZA 2020.

OBRAZAC za podnošenje primjedbi i prijedloga