Početna Natječaji i javni pozivi Javni poziv za organizaciju '52. Voloderske jeseni'.
Javni poziv za organizaciju '52. Voloderske jeseni'.
Petak, 19 Srpanj 2019 13:47

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za organizaciju '52. Voloderske jeseni'.

 

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Popovače („Službene novine" Grada Popovače br. 6/2015- pročišćeni tekst) i Odluke gradonačelnika od 19. srpnja 2019., Grad Popovača objavljuje

JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „52. Voloderska jesen"

I. PREDMET


Grad Popovača upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „52. Voloderska jesen" koja će se održati 13.- 15. rujna 2019. godine. Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi za pripremu kulturnih, gospodarskih, izložbenih, sportskih, glazbenih, zabavnih, ugostiteljskih i drugih sadržaja koji će definirati program ovogodišnje manifestacije.
Novčana sredstva za podršku organizaciji navedene manifestacije osigurana su u Proračunu Grada Popovače za 2019. godinu. Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna bit će doznačena organizatoru nakon uspješno izvršenih obveza i realiziranih programa manifestacije.

II. TEHNIČKI UVJETI

Grad Popovača daje organizatoru na korištenje bez naknade javne površine (čestice: -135/1 (osim prostora Vinskog dvora), 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 4602/8 i 4602/6) za izvođenje planiranog programa manifestacije u središtu naselja Voloder.
Grad Popovača osigurava uvjete priključka na električnu energiju i vodoopskrbu te cjelonoćnu rasvjetu na području naselja Voloder za trajanja manifestacije.
Organizator osigurava ugostiteljsku opremu za konzumaciju hrane i pića samostalno ili putem trećih osoba, a sukladno dogovoru s Gradom Popovača i gradskom Turističkom zajednicom na prostoru čestica 4602/8, 4602/6, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6 i 135/7 te dijelu čestice 135/1. Organizator je dužan o svom trošku osigurati montažne objekte (štandove i sl.) za održavanje manifestacije. Organizator je dužan o svom trošku osigurati redovito održavanje i čišćenje korištene površine nakon završetka svakog dana programa.
Organizator je dužan osigurati potrebne sanitarne i ostale suglasnosti nadležnih institucija te je odgovoran za održavanje reda i sigurnosti tijekom večernjih koncerata.
Nadzor nad uređenjem lokacije, provedbom čišćenja i zbrinjavanja otpada u nadležnosti je komunalne službe Grada Popovače.

III. OPĆI UVJETI


Podnositelj prijave za organizaciju manifestacije „52. Voloderska jesen", dužan je osigurati sljedeće sadržaje:
- tradicionalno pečenje vola
- prigodne zabavne sadržaje za djecu
- ugostiteljsku ponudu; minimalno tri ugostiteljske ponude (različite) s ponudom prehrane
- večernje glazbene koncerte sa ozvučenjem za sva tri dana trajanja manifestacije- Prljavo kazalište (petak), Halid Bešlić (subota) i jedan tamburaški sastav (nedjelja), kao i cjelodnevno ozvučenje glavne pozornice za sva tri dana
- profesionalnu zaštitarsku službu- 20 zaštitara i 85 metara zaštitne ograde
- vatromet uoči večernjeg nastupa tamburaškog sastava u nedjelju (oko 21.30 sati)
Organizator manifestacije dužan je programe organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima. Organizator je u svrhu organizacije manifestacije ovlašten s trećim osobama sklapati ugovore o zakupu javnih površina i montažnih objekata- štandova te od istih naplaćivati zakupninu.

Grad Popovača osigurava tiskanje i postavu jumbo- plakata i ostalih promotivnih materijala za '52. Volodersku jesen', najavu manifestacije u medijima, kulturni program, predstavljanje vinara u prostoru Vinskog podruma te profesionalnog voditelja za sva tri dana trajanja manifestacije.
Grad Popovača osigurava tehničko osoblje, prijavu i podmirivanje troškova ZAMP-a, parkirališna mjesta i dvadesetak štandova za Gospodarsku izložbu u parku pored župne crkve sv. Antuna Padovanskog.

 

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV- 52. Voloderska jesen" na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača.
Rok za podnošenje prijava je zaključno do 09. kolovoza 2019. godine.
Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:
1. Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
2. Za pravne osobe: presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe
3. Za fizičke osobe: presliku obrtnice ili rješenja kojim je prijavitelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe
4. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih manifestacija (plakati, letci, ugovori, fotografije, press clipping i sl.)
5. Pisma namjere navedenih traženih glazbenih izvođača za nastupe u istaknutim terminima.
6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
7. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

V. ODABIR PROGRAMA


Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti gradonačelnik i Upravni odjel za proračun i opću upravu Grada Popovače u suradnji sa gradskom Turističkom zajednicom. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:
1. Kvaliteta predložene, odnosno osigurane ponude
2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
3. Financijski elementi programa.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr) u roku od 8 dana od zaključenja Javnog poziva.
Grad Popovača pridržava pravo poništenja Javnog poziva ili djelomičnog poništenja pojedine točke istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje Odluke.

VI. SKLAPANJE UGOVORA


S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom gradonačelnik Grada Popovače sklopit će Ugovor o organizaciji manifestacije „52. Voloderska jesen".
Organizator nema pravo bez pisane suglasnosti Grada Popovače ovlastiti treću osobu za organizaciju manifestacije.
Isplata sredstava za potporu manifestacije Organizatoru izvršit će se nakon uspješno realiziranih svih ugovorenih obveza istog.

Gradonačelnik
Josip Mišković

KLASA: 010-06/19-01/81
URBROJ: 2176/16-01-19-2
Popovača, 19. srpnja 2019.

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.