opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2018. godini. Rok za podnošenje prijava je 15. studenog 2018.


Na temelju članka 4. I 5. Programa subvencioniranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2016.-2018. Godine („Službene novine Grada Popovače", br.04/16), gradonačelnik Grada Popovača objavljuje

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivred
i na području Grada Popovača u 2018. godini

 

Tekst Javnog poziva može se pročitati i preuzeti u nastavku
Predaju se zahtjevi za:
Mjera 1: Subvencija za nabavu loznih cijepova Mjera 2: Subvencija za nabavu novih vrsta voćnih sadnica te dugogodišnjih nasada Mjera 3: Subvencija za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada, stoke i
peradarstva Mjera 4: Subvencija u pčelarstvu
Podmjera 4.2. Subvencija troškova analize meda
Mjera 5: Subvencija uređenja i popravljanja kvalitete tla
Podmjera 5.1. Subvencija okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta
Podmjera 5.2. Subvencija analize tla
Podmjera 5.3. Subvencija kalcizacije poljoprivrednog zemljišta
Mjera 7: Subvencija ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda
Mjera 8: Subvencija postavljanja zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu
Mjera 9: Subvencija izdavanja građevinske dozvole za objekte za držanje mliječnih
krava i rasplodnih svinja te svinja za tov
Mjera 10: Subvencija legalizacije gospodarskih objekata
Mjera 11: Subvencija u stočarstvu
Podmjera 11.1. Potpora za prirodno osjemenjivanje stoke (krava i junica)
Podmjera 11.2. Subvencija otkupa vune
Obrasci za prijavu kao i obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti mogu se preuzeti u nastavku teksta ili osobno u zgradi gradske uprave.

JAVNI POZIV

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC- Sadnja loznih cijepova

OBRAZAC- Subvencije u voćarstvu

OBRAZAC- Osiguranje usjeva i nasada

OBRAZAC- Osiguranje rasplodnih goveda

OBRAZAC- Ekološka proizvodnja

OBRAZAC- Kapitalna ulaganja u zaštitne mreže

OBRAZAC- Ishođenje građevinske dozvole za poljoprivredne objekte

OBRAZAC- Kapitalna ulaganja- legalizacija gospodarskih objekata

OBRAZAC- Analiza meda

OBRAZAC- Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

OBRAZAC- Kalcizacija- analiza tla

OBRAZAC- Kalcizacija poljoprivrednog zemljišta

OBRAZAC- Prirodno osjemenjivanje krava