opcinaPovjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2018. godinu.

 

 

 

Klasa: 010-06/18-01/81
Urbroj: 2176/16-03/1-18-2
Popovača, 28. svibanj 2018.

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Popovače („Službene novine" Grada Popovače br. 4/14) Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače za 2018. godinu

I.

U 2018. godini Grad Popovača dodijelit će
a) jednu nagradu za životno djelo
b) dvije godišnje nagrade
c) dva priznanja

1.1
Nagrada za životno djelo:
dodjeljuje se pojedincima za osobite uspjehe u razvoju demokratskih odnosa, koji su svojim višegodišnjim radom trajno ostvarili izuzetno postignuće na područjima znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, obrazovanja, zdravstva, sporta i drugih područja kao posebno značajnih za Grad Popovaču, a koja pridonose ugledu i promidžbi Grada Popovače.

1.2
Godišnja nagrada Grada Popovače:
dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u oblasti znanosti, kulture, gospodarstva, poduzetništva, umjetnosti, obrazovanja, zdravstva i drugim područjima rada i djelovanja posebno značajnima za Grad Popovaču.

1.3
Priznanja Grada Popovače:
dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za doprinos ugledu i promidžbi Grada Popovače.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Popovače mogu podnijeti građani, udruge, ustanove, tvrtke, političke stranke i druge pravne osobe.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja trebaju sadržavati:
- životopis odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
- obrazloženi prijedlog zbog čega se predlaže
- potkrijepljeno odgovarajućom dokumentacijom
- jasno određenje za koji oblik javnog priznanja se predlaže
- podaci o predlagaču Javnog priznanja.

III.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Popovače dostavljaju se Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga kandidata u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog kandidata za javna priznanja Grada Popovače – ne otvaraj" na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.

IV.

Rok za dostavu prijedloga je 2. lipnja 2018. godine

V.


Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

GRAD POPOVAČA
Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata
za javna priznanja Grada Popovače