opcinaU okviru realizacije projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Popovači, Grad Popovača provodi aktivnost Savjetovanja s javnošću za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.

 

 

- Dokumentacija o nabavi

- Obavijest o prethodnom savjetovanju

- Troškovnik – Troškovnik RD

- Troškovnik parking i cesta

-Troškovnik – elektrotehnički radovi