opcinaGrad Popovača provodi upis nerazvrstanih cesta te poziva građane na sudjelovanje u obilježavanju međa njihovih zemljišta.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE
POPOVAČA, TRG GROFOVA ERDODYJA 5

KLASA: 361-01/17-01/19
URBROJ: 2176/16-04/1-17-14
Popovača, 30.06.2017.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače, na temelju članka 98.-109., te članka 131.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

POZIVA

vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama kao i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nerazvrstanom cestom u slijedećoj ulici: ULICA TRNAJEC u Popovači na kojoj se vrši upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige,
a za koje ovo tijelo vrši postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta.


Objavljujemo da će Grad Popovača, dana 11.07.2017. godine od 7,00 sati, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz odgovornu osobu geodetske tvrtke GEOKVADRAT d.o.o. Kutina, Vinogradska 64, koja će se pobrinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Potrebno je dati na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list)
Ako se ne odazovete ovom pozivu, a izostanak ne opravdate, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

Pročelnica:
Ivka Nikolić Jež, dipl.ing.geod.