opcinaGrad Popovača upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu uređaja – uzorkivač peludi koji će se postaviti na zgradu „Doma zdravlja" u Popovači.

 

 

 

 

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik
Ponudbeni list