opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2020. godini.


Na temelju članka 4. i 5. Programa sufinanciranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2019.-2021. godine („Službene novine Grada Popovače", br.02/19), gradonačelnik Grada Popovače objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje u poljoprivredi
na području Grada Popovača u 2020. godini


Javni poziv  

Predaju se zahtjevi za:

Mjera 10: Subvencija proizvodnje povrća i cvijeća na otvorenom (OBRAZAC GP 2)
Mjera 4: Subvencija u pčelarstvu-prihrana pčelinjih zajednica (OBRAZAC GP 3)

Obrazac za prijavu - GP 2

Obrazac za prijavu - GP 3

Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac privole

Obrasci se mogu preuzeti i osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se od 1. lipnja 2020. do 15. lipnja 2020. godine.