opcinaGrad Popovača vrši evidentiranje stvarnog položaja nerazvrstanih cesta u katastaru i zemljišnoj knjizi sukladno Zakonu o cestama te obavještava građane da će se u niže navedenim ulicama vršiti obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta.

Poziv za omeđavanje VINOGRADSKA ULICA Gornja Gračenica

Poziv za omeđavanje ULICA NIKOLE TESLE Popovača

Poziv za omeđavanje ULICA RASKRIŽJE Voloder