simpozij 9 mU popovačkoj Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača održan je simpozij Palijativna skrb u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača i kako dalje.


Nakon pozdravnih govora ravnateljice navedene ustanove prim. Marine Kovač, dr.med., gradonačelnika Grada Popovače Josipa Miškovića i zamjenika župana SMŽ Romana Rosavca o prikazu uspostave sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj govorila je voditeljica Službe za organizaciju primarne zdravstvene zaštite ispred Ministarstva zdravstva RH Sanja Predavec, dr.med., a o trenutnom i budućem stanju palijativne skrbi u Hrvatskoj govorila je predsjednica HDPM HLZ Vlasta Vnučec, dr.med. gerontolog.
Što se tiče Palijativne skrbi u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača i što se predviđa u budućnosti sve prisutne posjetitelje upoznala je ravnateljica bolnice, prim. Marina Kovač, dr.med.
O terapiji boli palijativnog bolesnika govorila je Mirjana Kovačević, dr.med. specijalist neurolog, dok je o suportivnoj psihoterapiji u palijativnoj skrbi govorila spec. psihijatrica Anamarija Milun, dr.med.
Kako bi trebala izgledati komunikacija s palijativnim bolesnikom unutar palijativnog tima objasnila je profesorica psihologije Ana Pavelić Tremac.
Na simpoziju se pričalo još o ulozi farmaceuta u zbrinjavanju palijativnog bolesnika (Marijeta Dukarić, mag.pharm., univ.mag.kliničke farmacije), ulozi socijalnog radnika u palijativnoj skrbi (Lidija Koletić, mag.act.soc.), planiranom otpustu palijativnog bolesnika (Danijela Čukelj, dipl.med.techn.) i prehrani palijativnog bolesnika (Nikolina Kovač Malekinušić, mag. Nutricionizma).
Palijativna skrb sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020. Cilj je svakako poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječive, uznapredovale bolesti, a koliko je važan razvoj palijativne skrbi prepoznaje i Grad Popovača, zajedno sa županijom Sisačko-moslavačkom koji isto podržavaju u potpunosti.