asfaltiranje 4 mU Popovači su u tijeku radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta Grada Popovače.

„Asfaltiranje se provodi na mjestima gdje je procijenjeno najlošije stanje kolnika, a u naseljima Popovača, Voloder, Gornja Jelenska, Donja i Gornja Gračenica, Donja Vlahinička i Stružec" – objasnio je gradonačelnik Josip Mišković, dodajući kako će ukupno biti asfaltirano oko 7600m nerazvrstanih cesta.
Redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta osigurava se tehnička ispravnost istih za što sigurnije odvijanje prometa te se sprječavaju troškovi održavanja makadamskih cesta.