kanalizacija u ul sv barbare 1 mU Voloderu u ulici sv. Barbare započeli su radovi na izgradnji sanitarno fekalne kanalizacije.

 

 

 

 

Prema projektu koji je izradio Ante Komljenović radove izvodi tvrtka Lonja Strug d.d., dok je investitor Moslavina d.o.o., a Grad Popovača osigurao je sredstva.