krediti mU prostorijama Sisačko- moslavačke županije jučer su potpisani ugovori Županije sa 13 jedinica lokalne samouprave o zajedničkom sudjelovanju u projektu „Poduzetnički krediti 2018".


Riječ je o jednoj od deset poticajnih mjera iz Operativnog plana malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2018. godine, za koje je u Proračunu SMŽ osigurano ukupno 5 203 000 kuna, a odnosi se na subvenciju kamata na kredite koje korisnici uzimaju kod poslovnih banaka. Uz subvenciju kamate Sisačko-moslavačke županije od 1-2 %, te jedinica lokalne samouprave od 1-2 %, najniža kamatna stopa za poduzetnike može iznositi 0,25 %.
Ugovore su sa županom potpisali predstavnici gradova Kutina, Novska, Glina, Petrinja, Hrvatska Kostajnica i Popovača, kao i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Lipovljani, Topusko, Majur, Lekenik i Hrvatska Dubica.
Grad Popovača i tijekom 2018. godine će sa dva posto sufinancirati kamate na poduzetničke kredite.