kolegij-6-6-mNa današnjoj sjednici kolegija Ureda općinskog načelnika utvrđen je Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača tvrtki Kapitel d.o.o.

U okviru ove sjednice usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Popovača. Na temelju zaključka nadležnog Povjerenstva za provedbu natječaja, donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju kanalizacije u Ulici Hrvatskih branitelja u Popovači. Izvođenje navedenih radova povjerit će se tvrtki Kapitel d.o.o., čija ponuda iznosi 190.107 kuna.