opcinaPredsjednik Gradskog vijeća saziva 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se elektroničkim putem održati 9. travnja 2020.g. (četvrtak) - izjašnjavanje do 12:00 sati.

ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI NA NAČIN DA ĆE SE VIJEĆNICI IZJAŠNJAVATI PUTEM E-MAIL-a

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća
2. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o proširenju Gospodarsko-proizvodne zone „Mišička“
Predlagatelj:Gradonačelnik
3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalni servisi Popovača d.o.o. na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik