Odluke iz komunalnog područja

kontaktopcinaOpćina Popovača poziva sve korisnike grobnih mjesta na uplatu godišnje grobne naknade i upis u evidenciju grobnih mjesta.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Popovača («Službene novine Općine Popovača» broj: 4/09.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 22. sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijelo je

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN RH 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva /NN 153/09,) te članka 17. Statuta
Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 4/2009.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici, održanoj 27. siječnja 2011., donijelo
sljedeću

Veći broj građana u Sisačkoj i Zagrebačkoj ulici u Popovači, te u Mišičkoj ulici u Potoku nije priključio svoje objekte na komunalnu infrastrukturu, što je bio dužan. I dalje je ostala navika ispuštanja otpadnih voda u cestovne kanale. Isto stvara podlogu za razne bolesti pogotovo u ljetnim mjesecima.

U okviru svog redovnog pregleda stanja cestovnih pojasa uz nerazvrstane ceste, komunalni redar Općine Popovača Stjepan Jaić uočio je da pojedini vlasnici ili korisnici zemljišta koje graniči sa cestom ne izvršavaju svoje obveze sukladno Odluci o zelenim površinama.

Brojni građani ovih se dana suočavaju s alergijskim reakcijama na pelud ambrozije.