kamionEKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina obavještava građane Grada Popovača da će se od 18.10.2013. godine odvoziti glomazni otpad sa područja Grada Popovača.

Odvoz će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

18.10.2013.god MO Ciglenica, Gornja Gračenica i Donja Gračenica

19.10.2013.god. MO Voloder, Gornji Krivaj, Donji Krivaj

21.10.2013.god. Popovača ulice: Sisačka, Moslavačka, Kolodvorska,
Bana Jelačića, Radnička, Jelengradska, ul. Ruža. ul. Jaglaca,
ul. Jorgovana, Vočarska, Krmelovac, Trnajec, V. Brdo, Trnovka,
Stjepana Šainovića, Ravnik, Garičkih Pavlina i Gaborčina.

22.10.2013.god. Vatrogasna, Podbrđe i MO Gornja Jelenska
Popovača, ulice: Zagrebačka, Mije Stuparića, Hrvatskog preporoda,
Josipa Badalića, Julija Banderiera, Braće Weiss,Nikole Tesle, Mate
Lovraka, Alojzija Stepinca, Trg grofova Erdodya, Sisačka, Kutinska,
Vinogradska, Dr Polaka, Mikulanica, Ive Pergošića, Raičevac, Antuna
Nemčića, Zorke Sever, Tome Bakaća i Moslavačka Slatina.

23.10.2012.god. MO Donja Vlahnička, Potok i Donja Jelenska

24.10.2012.god. MO Osekovo, Stružec

"Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad odlože što bliže cesti ali ne ispod nadzemnih električnih vodova kako bi ubrzali postupak odvoženja. Također molimo sve korisnike da ne iznose gume i EE otpad – električni i elektronički otpad. EE otpad mogu sami zbrinuti u krugu poduzeća Moslavine d.o.o. Zagrebačka 1, Kutina ili pozivom na besplatni telefon 0800-444-110 FLORA VTC. Pravne osobe kojima kao produkt djelatnosti ostaje glomazni otpad moraju ga sami zbrinuti kod ovlaštenih tvrtki.

Otpad koji je iznesen nakon prolaska našeg vozila neće se naknadno uzimati"- ističu iz EKO Moslavine d.o.o.

Sve ostale informacije dostupne su na telefon 044/659-030 ili 659-033.