Odluke iz komunalnog područja

Akti- ODVOZ OTPADA

Akti- ODVOZ OTPADA

U nastavku objavljujemo akte vezane za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Popovača. 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN RH 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva /NN 153/09,) te članka 17. Statuta
Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 4/2009.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici, održanoj 27. siječnja 2011., donijelo
sljedeću

Kazne za nepriključivanje na kanalizaciju

Veći broj građana u Sisačkoj i Zagrebačkoj ulici u Popovači, te u Mišičkoj ulici u Potoku nije priključio svoje objekte na komunalnu infrastrukturu, što je bio dužan. I dalje je ostala navika ispuštanja otpadnih voda u cestovne kanale. Isto stvara podlogu za razne bolesti pogotovo u ljetnim mjesecima.

Obveza održavanja cestovnog pojasa uz nerazvrstane ceste

U okviru svog redovnog pregleda stanja cestovnih pojasa uz nerazvrstane ceste, komunalni redar Općine Popovača Stjepan Jaić uočio je da pojedini vlasnici ili korisnici zemljišta koje graniči sa cestom ne izvršavaju svoje obveze sukladno Odluci o zelenim površinama.

Obveza uklanjanja ambrozije

Brojni građani ovih se dana suočavaju s alergijskim reakcijama na pelud ambrozije.

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"