Naselja

Stružec - stari mostNalazi se u blizini Osekova sa zapadne strane na humovitom tlu u blizni struga po kojemu je selo i nazvano. Selo je nastanjeno odmah po turskom rasulu, a stanovništvo je popisano već 1696. i 1701. godine.

Potok se dijeli na tri dijela. Dio sela prema Osekovu naziva se Čavorija, dio sela prema Donjoj Jelenskoj Kutanija, dok srednji dio mjesta narod naziva Sredanija.

Podbrđe je selo koje se nalazi između Popovače i Gornje Jelenske. Ima pogodno tlo za uzgoj vinove loze.

Osekovo crkva sv. AneOsekovo leži na prostoru gdje se dodiruju obronci Moslavačke gore s nizinom Lonjskog polja. Selo je dobilo naziv po naseobini (stajama) za vlastelinsko blago koje je paslo na obližnjim livadama Lonjskog polja.

Moslavačka Slatina - detaljNalazi se zapadno od Gornje Jelenske ispod visova gore Garjevice u blizini potočića Slatine odkud joj i ime. Naselili su je početkom 18.stoljeća u dva maha Gorani.

Sjeverno od Strušca, zapadno od Potoka, nalazi se pored Jelenskog potoka. Selo je izgrađeno na ravnom ratarskom tlu u blizini šuma.

Gornja Jelenska - panoramaProstor što ga u obliku nepravilnog trapezoida zaprema selo Gornja Jelenska spada među najpitomije i najljepše dijelove središnje Moslavine. Okosnicu prostora čini joj udolina potoka Jelenska (mještani potok nazivaju Jelenka) koji teče sve do Popovače.

Gornja Gračenica - detaljGornja Gračenica je najistočnije mjesto u općini Popovača. Svoj sustavniji život započinje početkom 20. stoljeća, a demografski spada među tri mjesta koja su u tom kraju doživjela veliki porast stanovništva.