Natječaji i javni pozivi

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Popovače.

grb opcineGrad Popovača objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva Hidraulika Kutina d.d. Poziv je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 95/2017. od  22.9.2017.

opcinaGrad Popovačaobjavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada.

TEKST Javnog natječaja

OBRAZAC ponude

IZJAVA za prodaju

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Popovače. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj NN 64/2017 od 05.07.2017. godine.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Grada Popovače koji je objavljen u Narodnim novinama broj NN 64/2017 od 05.07.2017. godine.

opcinaGrad Popovača provodi upis nerazvrstanih cesta te poziva građane na sudjelovanje u obilježavanju međa njihovih zemljišta.

opcinaGrad Popovača provodi upis nerazvrstanih cesta te poziva građane na sudjelovanje u obilježavanju međa njihovih zemljišta.

opcinaGrad Popovača provodi upis nerazvrstanih cesta te poziva građane na sudjelovanje u obilježavanju međa njihovih zemljišta.