Natječaji i javni pozivi

opcinaGrad Popovača objavljuje Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovače.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u zgradi POS-a na adresi Jelengradska 13 u Popovači.

opcinaNa temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 9. i 10. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, KLASA: 021-05/12-01/36, URBROJ:2176/16-04/6-12-3, Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 944-01/20-01/03, URBROJ: 2176/16-01-20-1 gradonačelnik Grada Popovače, dana 10. ožujka 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače

opcinaPovjerenstvo za provedbu javnog natječaja u nastavku objavljuje Listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto: viši stručni suradnik za gradnju Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače čije su prijave pravodobne i ispunjavanju formalne uvjete propisane Natječajem.

opcinaObavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Grada Popovače od 13.2.2020.g.(N.N.17/2020) za prijam u službu vježbenika-radno mjest: viši stručni suradnik za gradnju kako će se provjera znanja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (pisano testiranje i intervju) održati dana 27.2.2020.g. u prostorijama gradske uprave s početkom u 9:00 sati.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za komunalni sustav i prostorno planiranje.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2020. godini.

 opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Doma kulture u Popovači.