Natječaji i javni pozivi

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2020. godini.

opcina mGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu. 

opcinaPovjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2020. godinu.

opcinaNa temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 9. i 10. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, KLASA: 021-05/12-01/36, URBROJ:2176/16-04/6-12-3, Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 944-01/20-01/04, URBROJ: 2176/16-01-20-1 gradonačelnik Grada Popovače, dana 20. ožujka 2020. godine raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače.

opcinaGrad Popovača vrši evidentiranje stvarnog položaja nerazvrstanih cesta u katastaru i zemljišnoj knjizi sukladno Zakonu o cestama te obavještava građane da će se u niže navedenim ulicama vršiti obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta.

Poziv za omeđavanje VINOGRADSKA ULICA Gornja Gračenica

Poziv za omeđavanje ULICA NIKOLE TESLE Popovača

Poziv za omeđavanje ULICA RASKRIŽJE Voloder

opcinaGrad Popovača objavljuje Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovače.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u zgradi POS-a na adresi Jelengradska 13 u Popovači.

opcinaNa temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 9. i 10. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, KLASA: 021-05/12-01/36, URBROJ:2176/16-04/6-12-3, Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 944-01/20-01/03, URBROJ: 2176/16-01-20-1 gradonačelnik Grada Popovače, dana 10. ožujka 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače