Natječaji i javni pozivi

opcinaGrad Popovača objavljuje Odluku o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zone T5 - Arheološki park "Rimska vila u Osekovu".

ODLUKA

opcinaTemeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Zone T5 - Arheološki park "Rimska vila u Osekovu" objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu plana. Javni uvid u prijedlog plana održan je od 4. siječnja do 4. veljače 2019. godine.

IZVJEŠĆE

opcinaGrad Popovača u nastavku objavljuje Obavijest o početku javnog uvida u ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Popovače.

OBAVIJEST

opcinaGrad Popovača objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije redovitom studentu logopedije za 2019. godinu.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019. godini.

opcinaUpravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone T5- Arheološki park „Rimska vila u Osekovu".

OGLAS- Javna rasprava

UPU Rimska vila- Prijedlog

UPU Rimska vila- Sažetak

opcinaPovjerenstvo za dodjelu stipendija - financijskih potpora učenicima i studentima s područja Grada Popovače objavljuje rezultate Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2018./2019.

opcinaUO za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače u okviru provedbe postupka javne nabave za projekt 'Dogradnja dječjeg vrtića u Popovači' objavljuje Izvješće o održanom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POPOVAČI