Natječaji i javni pozivi

NN 124/08, 27.10.2008.
Klasa: 110-03/08-01/1549
Urbroj: 525-7-08-2 od 23. X. 2008. (2982)
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07 i 27/08) te članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj upravi (Narodne novine, br. 8/06, 8/07 i 13/08), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

http://www.mps.hr/pdf/natjecaji/JN_-_vjezbenici_NN_124_08.doc

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Jučer je s radom započela Agencija za poljoprivredno zemljište, specijalizirana javna ustanova koju je Vlada RH osnovala za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.