Natječaji i javni pozivi

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za organizaciju ovogodišnje manifestacije "Voloderska jesen".

opcinaPovjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja Grada Popovače za 2016. godinu.

podkred00002mGrad Popovača i tijekom 2016. godine će sa dva posto sufinancirati kamate na poduzetničke kredite. Gradonačelnik Josip Mišković je, zajedno sa predstavnicima još jedanaest lokalnih jedinica s područja Sisačko-moslavačke županije, u ponedjeljak 2. svibnja potpisao sa županom Ivom Žinićem Ugovore o partnerstvu na provedbi županijskog projekta „Poduzetnički krediti 2016."

grb opcineTuristička zajednica Grada Popovače objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora organizaciji manifestacija u 2016. godini.

opcinaSukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Klasa: 363-01/14-01/43, URbroj: 2176/16-01-14-1) od 10.2.2014. godine, Grad Popovača objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA DEZINSEKCIJE- EV MV 3/2016.

 

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

grb opcineZajednica sportskih udruga Grada Popovače objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2016. godini.

kuca 2Gradonačelnik Grada Popovače raspisuje ponovni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače. Predmet Natječaja je klijet u Voloderu, Ulica Graševine 65, sa 1633 m2 poljoprivrednog zemljišta. Objekt se nalazi uz asfaltiranu cestu, ima priključak struje i vode.