subvencije vGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2019. godini.

 

 


Na temelju članka 4. i 5. Programa sufinanciranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2019.-2021. godine („Službene novine Grada Popovače", br.02/19), gradonačelnik Grada Popovače objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje u poljoprivredi
na području Grada Popovača u 2019. godini

Tekst Javnog poziva može se pročitati i preuzeti u nastavku
Predaju se zahtjevi za:
Mjera 1: Subvencija za nabavu loznih cijepova (obrazac GP 4)
Mjera 2: Subvencija za nabavu novih vrsta voćnih sadnica (obrazac GP 5 )
Mjera 3: Subvencija za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi
(obrazac GP 6)
Mjera 6: Subvencija okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta (obrazac GP 7)
Mjera 7: Subvencija analize tla (obrazac GP 8)
Mjera 8: Subvencija kalcizacije poljoprivrednog zemljišta (obrazac GP 9)
Mjera 11: Subvencija ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda (obrazac GP 10 )
Mjera 12: Subvencija nabave zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu (obrazac GP 11)
Mjera 13: Subvencija nabave sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu (obrazac GP 12)
Mjera 14: Subvencija u stočarstvu za osjemenjivanje krava i junica u prirodnom pripustu
(obrazac GP 13 )
Mjera 15: Subvencija za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja
kombinirani i/ili mliječnih pasmina goveda (obrazac GP 14 )
Mjera 16: Subvencija za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatskog
hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca (obrazac GP 15)

Obrasci za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti u nastavku teksta ili osobno u zgradi gradske uprave.
Zahtjevi za navedene mjere zaprimaju se od 04. studenog 2019. do 15. studenog 2019. godine

JAVNI POZIV
IZJAVA
PRIVOLA

OBRAZAC- nabava loznih cijepova

OBRAZAC- nabavu novih vrsta voćnih sadnica

OBRAZAC- sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi
OBRAZAC- okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
OBRAZAC- analiza tla
OBRAZAC- kalcizacija poljoprivrednog zemljišta
OBRAZAC- ekološka proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
OBRAZAC- nabava zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu
OBRAZAC- nabava sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu
OBRAZAC- osjemenjivanje krava i junica u prirodnom pripustu
OBRAZAC- ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja
kombinirani i/ili mliječnih pasmina goveda
OBRAZAC- za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatskog
hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca