kontaktopcinaOpćinsko Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje objavljuje poziv za pismeno testiranje kandidata za pročelnika.

 

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pismeno testiranje)

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju može pristupiti od 8 prijavljenih na natječaj 7 kandidata, i to ( prema abecednom redu prezimena):

1. Jakovljević Valentin, Kutina, Dubrovačka 2
2. Kovačević Igor, Popovača, Nikole Tesle 10
3. Malekinušić Andrija, Popovača, Ulica Jaglaca 14
4. Mišković Antun, Voloder, Vezmarova 4
5. Nikolić Jež Ivka, Popovača, Ulica Jorgovana 14
6. Ravlić Maro, Ivanić Grad, Sajmište 11
7. Rupčić Domagoj, Kutina, Vladimira Nazora 122

II. Podnositeljima prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete upućena je obavijest o neispunjavanju uvjeta.

III. Pismeno testiranje će se održati u Domu kulture Popovača 26. svibnja 2011. u 10 sati.

IV. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i u navedeno vrijeme ne odazove na testiranje, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu.

V. Rezultati testiranja objavit će se na web stranici Općine i na Oglasnoj ploči Općine Popovača. S kandidatima koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 50 % ukupnog broja bodova, obavit će se intervju.

VI. Ovaj poziv objavljen je na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Popovača.

 

Predsjednica Povjerenstva
Kristina Ričković- Rusan