25. sjednica vijeća 6 mGradsko vijeće Grada Popovače jučer je održalo svoju 25. sjednicu na kojoj je usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu.


Prihodi Grada Popovače tako su u protekloj godini realizirani u iznosu od oko 15 milijuna više nego li prethodne, 2017. godine te su iznosili 47,2 milijuna kuna. „Značajno manje ostvarenje proračuna za 2018. u odnosu na prvotni plan nastalo je zbog izostanka planiranih donacija i pomoći koje su se planirale kao rezultat prijave projekata na natječaje za financiranje iz europskih i državnih fondova. Tako je rekonstrukcija ceste Potok- Okoli krenula ove godine, kao i radovi na proširenju Dječjeg vrtića za što je Grad ostvario sredstva u iznosu od 6,7 milijuna kuna"- istaknuo je gradonačelnik Josip Mišković.
Vijećnici su usvojili i Odluke o komunalnoj naknadi, o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade kao i Odluku o komunalnom doprinosu. Kada je riječ o novoj Odluci o komunalnoj naknadi, područje Grada Popovače je, ovisno o pogodnosti položaja, uređenosti i opremljenosti određenog područja komunalnom infrastrukturom, podijeljeno u četiri zone. Kako je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež, donošenje ovih odluka je obvezno radi uklađenja s novim zakonskim propisima. Cijene ovih naknada otprilike su zadržane na dosadašnjoj razini, ali novitet u odnosu na staru Odluku jest obveza naplate komunalne naknade za garažne prostore kao i neizgrađena građevinska zemljišta. Djelomično ili potpuno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade u pojedinačnim slučajevima može se odobriti za osobe koji su korisnici stalne socijalne pomoći,staračka domaćinstva u kojima živi sam suprug ili supruga koji su bez djece, a stariji su od 65 godina, te im prihod po članu domaćinstva za prethodnu godinu ne prelazi 800,00 kn, kao i za obitelji s četvoro i više maloljetne djece koje se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u visini od 50% utvrđenog iznosa.
Gradsko vijeće Popovače jučer je jednoglasno donijelo i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Popovače čime je stvorena pretpostavka za izradu nove sistematizacije radnih mjesta u gradskoj upravi.
Na 25. sjednici je, na vrijeme od četiri godine, imenovana i nova ravnateljica Dječjeg vrtića Popovača, Andreja Zeman. Izviješća o radu i financijska izviješća vijećnicima su podnijeli predstavnici Komunalnih servisa Popovača Nina Nikšić i Marijan Belančić, te predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Popovače Zvonimir Kondres.
Sjednica je počela Aktualnim satom koji su vijećnici u potpunosti iskoristili zalažući se za rješavanje različitih pitanja, a prije svega onih iz komunalne sfere. Tako je aktualizirano pitanje cijene odvoza komunalnom otpada te istaknuto kako se neće naplaćivati odvoz u kućanstvima koje neće imati niti jedan odvoz tijekom mjeseca. Vijećnike je zanimao i tijek radova na Odorizacijskoj stanici u Potoku, kanalizaciji u Sisačkoj ulici, sanaciji prometnice u Športskoj ulici u Donjoj Gračenici kao i mostova u naselju Voloder. Upozorili su na potrebu popravka oštećenja na pružnom prijelazu u Donjoj Gračenici kao i na sanaciju šahte u središtu Osekova. Također ih je zanimalo kada se može očekivati raspisivanje natječaja za državno poljoprivredno zemljište, čišćenje odvodnih kanala u Ulici Čavorija u Potoku, sanacija ceste u Paklenici u Gornjoj Jelenskoj, izgradnja pješačke staze u Strušcu odnosno postavljanje javne rasvjete u Ulici Ive Serdara u Strušcu. Aktualni sat obuhvatio je i pitanja o početku radova na uređenju prometnica u Zapolicu, ceste na relaciji Stružec- Osekovo, Mikulanica- Ribnjača te završetak izgradnje vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini kao i izgradnje prepumpne stanice u Trnajcu. Naglašena je potreba definiranja programa ovogodišnje Voloderske jeseni kao i postavljanja javne rasvjete uz šetnicu u Jelengradskoj ulici, a vijećnici su izrazili interes i za aktivnosti na inicijativi osnivanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače. Zanimale su ih i mogućnosti intervencije lokalne samouprave u sakupljanje otpada na javnoj površini kao i u slučaju spaljivanja otpada na privatnim parcelama, a iznova je apelirano i na problem zapuštenih zemljišta.