nikolinje podjela poklona 11 vGrad Popovača i ove je godine u povodu sv. Nikole pripremio darove za svu djecu predškolskog uzrasta i učenike osnovne škole sa svog područja.

Kako je određeno, učenici darove primaju u školama, a polaznici Dječjeg vrtića u prostoru vrtića. Za djecu predškolskog uzrasta koja ne pohađaju vrtić podjelu darova organiziraju Vijeća mjesnih odbora odnosno mjesne župe. Djecu iz Popovače tako će sv. Nikola darivati u petak, 6. prosinca u Domu kulture u 17:00 sati uz prigodnu priredbu koju pripremaju članovi Dramske sekcije OŠ Popovača.