opcinaUO za komunalni sustav i prostorno planiranje objavljuje Prethodnu obavijest o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače te V. izmjena i dopuna Urbanisičkog plana naselja Popovača.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno planiranje
Popovača, Trg grofova Erdodyja 5

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2176/16-04/2-20-1
Popovača, 30.06.2020.

 

PRETHODNA OBAVIJEST O IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POPOVAČE TE V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA NASELJA POPOVAČA

Grad Popovača pokreće izradu:
- IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače („Službene novine Općine Popovača“ broj 06/02, 07/03, 07/04, 08/06, 06/09, 5/12, „Službene novine Grada Popovače“ broj 3/15, 2/16, 2/18) te
- V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača („Službene novine Općine Popovača“ broj 8/07, 6/09, 2/13, „Službene novine Grada Popovače“ broj 3/15, 5/18).
Jedan od razloga za izmjene plana su i izmjene temeljem pristiglih i prihvaćenih prijedloga podnesenih Gradu Popovači temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.
Obavještavaju se svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe da će se prijedlozi za izmjenu PPUG Popovače te UPU-a naselja Popovača koji će biti obrađeni u sklopu planiranih izmjena zaprimati do 31. srpnja 2020. godine.

Obrazložene prijedloge s kontakt podacima podnositelja moguće je predati:
- osobno na urudžbeni zapisnik Grada Popovače,
- poslati poštom na adresu Grad Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača
- poslati elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svi koji su već predali prijedloge za izmjenu PPUG Popovače ili UPU-a naselja Popovače ne moraju ponavljati svoje prijedloge.

Prijedlozi za izmjene koji pristignu nakon navedenog roka neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i dopuna. Podnositeljima prijedloga u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori već će prihvaćene prijedloge biti moguće vidjeti tijekom javne rasprave u postupku izrade izmjena i dopuna navedenih planova.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače, svakim radnim danom ili na telefon 044/679-750, kontakt osoba: Dražen Valjavec, savjetnik za gradnju.

PROČELNICA:
Ivka Nikolić Jež, dipl. ing. geod.